اول خبر | خبر امروز

رنگ اين ماژيک مثل آفتاب پرست تغيير ميکند

زمان دریافت خبر :
يک گروه از کارآفرينان با الهام از آفتاب‌پرست موفق به توسعه يک قلم شدند که بين دو رنگ کاملا متفاوت تغيير مي‌کند.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 371

دیگران چه می خوانند