اول خبر | خبر امروز

تلاش براي نجات افراد زير آوار مانده در ساختمان پلاسکو فيلم

زمان دریافت خبر :
ملکي سخنگوي آتش نشاني از ادامه تلاش‌ها براي نجات افراد زير آوار مانده در ساختمان پلاسکو خبر داد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4112

دیگران چه می خوانند