اول خبر | خبر امروز

شروط عجيب و غريب ضمن عقد چيست؟

زمان دریافت خبر :
ازدواج شايد يکي از فصل‌هاي مهم زندگي باشد. نقطه و ايستگاهي که قابليت اين را دارد تا آدم‌ها از طريق آن بتوانند تاريخ زندگي خودشان و طرف مقابل را به دو قسمت بعد از ازدواج و قبل از ازدواج تقسيم کنند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند