اول خبر | خبر امروز

خوش صداترين پيامبر الهي را بشناسيد

زمان دریافت خبر :
حضرت داود(ع) يکي از پيامبران بني اسراييل است که در بيت اللحم متولد شده و در ابتداي جواني شباني کرده و به خاطر شجاعت، دانايي و صداي خوبي که داشت شهرت يافت.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2373

دیگران چه می خوانند