اول خبر | خبر امروز

اولويت‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي آذربايجان شرقي از نظر مردم با معضلي به نام آرايشگاه‌هاي زنانه مواجه‌ايم

زمان دریافت خبر :
اسمعيل‌پور با اشاره به شيوع آسيب‌هاي اجتماعي نوظهور ‌استان‌ گفت: با معضلي به نام آرايشگاه‌هاي زنانه مواجه هستيم.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1387

دیگران چه می خوانند