اول خبر | خبر امروز

«عصر شعر فتح حلب» در تبريز برگزار شد

زمان دریافت خبر :
نشست «عصر شعر فتح حلب» در تالار نخجواني کتابخانه مرکزي تبريز برگزار شد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2364

دیگران چه می خوانند