اول خبر | خبر امروز

در حادثه ساختمان پلاسکو بين 30 تا 40 مفقود وجود دارد در وقت مقتضي عملکرد شهرداري در اين حادثه بررسي ميشود

زمان دریافت خبر :
حافظي با تقدير از مجاهدت ماموران آتش نشاني در صحنه حادثه تاکيد کرد: قطعا ابعاد اين حادثه در شوراي شهر بررسي مي شود و گزارش کامل آن به مردم اعلام خواهد شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4112

دیگران چه می خوانند