اول خبر | خبر امروز

دستور رييس جمهوري به وزير کشور در پي حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
رييس جمهوري با ابراز تاسف و تاثر از حادثه آتش سوزي و فروريزي ساختمان پلاسکو تهران بررسي علل آتش سوزي را درخواست کرد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند