اول خبر | خبر امروز

دستور رييس جمهوري به وزير کشور در پي حادثه آتش سوزي ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
رييس جمهوري با ابراز تاسف و تاثر از حادثه آتش سوزي و فروريزي ساختمان پلاسکو تهران بررسي علل آتش سوزي را درخواست کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند