اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو ديگر وجود ندارد احتمال شهادت ?? آتش‌نشان

زمان دریافت خبر :
ساختمان‌ پلاسکو که از صبح امروز دچار حريق گسترده شده بود به دليل حجم آتش و فرسوده بودن ساختمان به صورت کامل فرو ريخت.

امروز دوشنبه، 1 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7432

دیگران چه می خوانند