اول خبر | خبر امروز

آتش نشانان پس از شهادت همکارانشان عکس

زمان دریافت خبر :
آتش نشانان از خبر شهادت همکاران خود که در زير آوار محبوس شده بودند، داغدار شدند.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند