اول خبر | خبر امروز

آتش نشانان پس از شهادت همکارانشان عکس

زمان دریافت خبر :
آتش نشانان از خبر شهادت همکاران خود که در زير آوار محبوس شده بودند، داغدار شدند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2402

دیگران چه می خوانند