اول خبر | خبر امروز

پلاسکو قبل و بعد از فروريختن

زمان دریافت خبر :
در تصوير زير ساختمان پلاسکو را قبل و بعد از فروريختن بر اثر حريق گسترده مشاهده مي‌کنيد.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 304

دیگران چه می خوانند