اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

پلاسکو قبل و بعد از فروريختن

زمان دریافت خبر :
در تصوير زير ساختمان پلاسکو را قبل و بعد از فروريختن بر اثر حريق گسترده مشاهده مي‌کنيد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند