اول خبر | خبر امروز

مدافع پرسپوليس همچنان خواهان جدايي

زمان دریافت خبر :
محمد امين آرام طبع در تمرين امروز پرسپوليس با لباس شخصي حضور يافت و تمرين نکرد.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4063

دیگران چه می خوانند