اول خبر | خبر امروز

تحريم بر بنگاه‌داري بانک‌ها تاثيرگذار بوده است رد ديون دولت به بانک‌ها، يک تير با دو نشان

زمان دریافت خبر :
بانک‌ها در چند سال اخير بخشي از منابع خود را از دست داده‌اند که در کلام بهتر مي‌توان گفت بخشي از منابع بانکي منجمد شده است که يکي از دلايل عمده اين موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها است، حال جاي سؤال دارد دليل اصلي بنگاه دار شدن بانک‌ها چيست؟

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند