اول خبر | خبر امروز

رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟

زمان دریافت خبر :

رسانه هاي جهان نسبت به «پلاسکو» واکنشهاي مختلفي نشان دادند.غرق در بهت زدگي هستند.

نوشته رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟ اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند