اول خبر | خبر امروز

رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟

زمان دریافت خبر :

رسانه هاي جهان نسبت به «پلاسکو» واکنشهاي مختلفي نشان دادند.غرق در بهت زدگي هستند.

نوشته رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟ اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند