اول خبر | خبر امروز

رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟

زمان دریافت خبر :

رسانه هاي جهان نسبت به «پلاسکو» واکنشهاي مختلفي نشان دادند.غرق در بهت زدگي هستند.

نوشته رسانه هاي جهان نسبت به پلاسکو چه واکنشي نشان دادند؟ اولين بار در اخبار پديدار شد.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2395

دیگران چه می خوانند