اول خبر | خبر امروز

کم خوابي عامل اصلي افسردگي زنان جوان

زمان دریافت خبر :
شايد يک شب کم خوابي باعث کاهش افسردگي روز بعد شود، ولي بنا بر مطالعه اي جديد، کم خوابي مزمن رابطه اي مستقيم و جدي با افزايش شدت افسردگي در زنان جوان دارد.

امروز سه شنبه، 9 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 711

دیگران چه می خوانند