اول خبر | خبر امروز

يکي از ماموريت هاي مهم سپاه خدمات رساني توسط اقشار مختلف بسيج است

زمان دریافت خبر :
مسئول بسيج سازندگي سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر يکي از ماموريت هاي مهم سپاه خدمات رساني توسط اقشار مختلف بسيج عنوان کرد

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند