اول خبر | خبر امروز

يکي از ماموريت هاي مهم سپاه خدمات رساني توسط اقشار مختلف بسيج است

زمان دریافت خبر :
مسئول بسيج سازندگي سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر يکي از ماموريت هاي مهم سپاه خدمات رساني توسط اقشار مختلف بسيج عنوان کرد

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4719

دیگران چه می خوانند