اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

التزام متهم به حضور در دادرسي با تعيين وجه التزام

زمان دریافت خبر :
به گزارش گروه حقوقي و قضايي خبرگزاري ميزان به نقل از روزنامه حمايت، قرارهاي تامين کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري جديد به نسبت به قوانين قبلي از گستردگي و تنوع بيشتري برخوردار شده است؛...

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 321

دیگران چه می خوانند