اول خبر | خبر امروز

عکس: انتقال مجروحان حادثه تخريب ساختمان پلاسکو به بيمارستان

زمان دریافت خبر :
نيروهاي امدادي و اورژانس در حال انتقال مجروحان حادثه ريزش ساختمان پلاسکو به بيمارستان هستند. جمعي از مردم براي اهداي خون به مجروحا اين حادثه به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند