اول خبر | خبر امروز

600 واحد صنفي در ساختمان پلاسکو فروريخت خسارت بالاتر از حدي است که تصور مي شود

زمان دریافت خبر :
رييس اتحاديه پيراهن دوزان تهران گفت: 600 واحد توليدي در ساختمان پلاسکو فعال بود که 400 واحد آن را توليدي پيراهن دوزي تشکيل مي داد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 154

دیگران چه می خوانند