اول خبر | خبر امروز

پلاسکو بيمه داشت؟

زمان دریافت خبر :
ابهاماتي درباره بيمه ساختمان پلاسکو که ساعتي قبل به دليل آتش سوزي فرو ريخت، وجود دارد.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 550

دیگران چه می خوانند