اول خبر | خبر امروز

روزي روزگاري؛گلستان هرمزگان! تصاوير

زمان دریافت خبر :
روزي روزگاري؛گلستان هرمزگان! تصاوير شهرستان ميناب که روزي به گلستان جنوب کشور و هرمزگان شهرت داشت با شروع خشکسالي ها و برداشت بي رويه آب جهت تأمين آب شرب بندرعباس در حال نابودي است.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند