اول خبر | خبر امروز

شوک بزرگ در دور دوم اولين گرند اسلم فصل تنيس

زمان دریافت خبر :
مرد شماره دوي تنيس جهان با قبول شکستي غيرمنتظره برابر يک حريف گمنام، شانس دفاع از عنوان قهرماني‌اش در اين تورنمنت را از دست داد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 154

دیگران چه می خوانند