اول خبر | خبر امروز

?? نفر سرپايي درمان شدند ?? نفر تا الان به بيمارستان منتقل شدند

زمان دریافت خبر :
وزير بهداشت گفت: ?? نفر تا الان به بيمارستان منتقل شدند و تنها حال يک نفر نامساعد است.کار درماني مصدومين شروع شده و ?? نفر سرپايي درمان شدند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4099

دیگران چه می خوانند