اول خبر | خبر امروز

فيلم حضور قاليباف در عمليات آواربرداري ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
شهردار تهران با حضور در صحنه حادثه شخصا مديريت عمليات امدادرساني و نجات را بر عهده گرفته و بر روي آوارهاي برجا مانده از پلاسکو حاضر شد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1382

دیگران چه می خوانند