اول خبر | خبر امروز

انتقال مجروحان حادثه تخريب ساختمان پلاسکو به بيمارستان

زمان دریافت خبر :
نيروهاي امدادي و اورژانس در حال انتقال مجروحان حادثه ريزش ساختمان پلاسکو به بيمارستان هستند. جمعي از مردم براي اهداي خون به مجروحا اين حادثه به مراکز انتقال خون مراجعه کرده اند.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4712

دیگران چه می خوانند