اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکو فروريخت -?

زمان دریافت خبر :
صبح امروز پنجشنبه ساختمان پلاسکو در خيابان جمهوري تهران طعمه حريق شد و پس از چهار ساعت فروريخت.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند