اول خبر | خبر امروز

سخنگوي آتش‌نشاني: تا اين لحظه هيچ فردي از زير آوار بيرون نيامده

زمان دریافت خبر :
سخنگوي آتش‌نشاني گفت: تاکنون هيچ فردي از زير آوار بيرون آورده نشده است.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 596

دیگران چه می خوانند