اول خبر | خبر امروز

اداي دين حجت اشرف‌زاده به موسيقي خراسان در شب ماه و ماهي

زمان دریافت خبر :
خواننده ماه و ماهي آهنگ‌هاي ماندگار «نوائي نوائي و بيا تا گل برافشانيم و محله خراسان» را با تنظيمي تلفيقي به روي صحنه برد تا ديگر بار دين خود را به موسيقي خراسان ادا کرده باشد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 602

دیگران چه می خوانند