اول خبر | خبر امروز

اداي دين حجت اشرف‌زاده به موسيقي خراسان در شب ماه و ماهي

زمان دریافت خبر :
خواننده ماه و ماهي آهنگ‌هاي ماندگار «نوائي نوائي و بيا تا گل برافشانيم و محله خراسان» را با تنظيمي تلفيقي به روي صحنه برد تا ديگر بار دين خود را به موسيقي خراسان ادا کرده باشد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4112

دیگران چه می خوانند