اول خبر | خبر امروز

امکان خسارت به بناهاي تاريخي اطراف پلاسکو آماده‌باش به موزه‌ها

زمان دریافت خبر :
مديرکل ميراث فرهنگي تهران گفت: حضور شهروندان در خيابان سي تير و اطراف براي رسيدن به محل حادثه آتش‌سوزي پلاسکو موجب شد تا دقايقي ازدحام جمعيت فضاي موزه آبگينه را متشنج کند.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 599

دیگران چه می خوانند