اول خبر | خبر امروز

برنده نوبل پاره کردن گرين کارتش را تأييد کرد اعتراض به ترامپ

زمان دریافت خبر :
وول سوينکا برنده نوبل ادبيات تاييد کرد پس از انتخاب ترامپ نه تنها از آمريکا خارج شده بلکه گرين کارتش را پاره کرده است.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 217

دیگران چه می خوانند