اول خبر | خبر امروز

قاليباف: مردم به شايعات توجه نکنند

زمان دریافت خبر :
شهردار تهران گفت: به طور روشن بگويم که به شايعات توجه نکنند درست است که پاساژ بزرگ بوده اما همه مردم تخليه شده‌اند.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند