اول خبر | خبر امروز

قاليباف: مردم به شايعات توجه نکنند

زمان دریافت خبر :
شهردار تهران گفت: به طور روشن بگويم که به شايعات توجه نکنند درست است که پاساژ بزرگ بوده اما همه مردم تخليه شده‌اند.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند