اول خبر | خبر امروز

بهاروند: تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم 35 درصد افزايش داشته است

زمان دریافت خبر :
سرپرست سازمان ليگ از افزايش 35 درصدي تعداد تماشاگران ليگ برتر شانزدهم نسبت به فصل گذشته خبر داد.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2442

دیگران چه می خوانند