اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

ساختمان پلاسکوي تهران فروريخت حدود ?? نفر زير آوار هستند

زمان دریافت خبر :
ساختمان پلاسکو در تهران در پي آتش سوزي گسترده ساعت ??:?? فرو ريخت. عده اي از مردم و آتش نشانها زير آوار هستند، ?? نفر به بيمارستان منتقل شدندو از سرنوشت ?? آتش نشان خبري در دست نيست.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند