اول خبر | خبر امروز

ساختمان پلاسکوي تهران فروريخت حدود ?? نفر زير آوار هستند

زمان دریافت خبر :
ساختمان پلاسکو در تهران در پي آتش سوزي گسترده ساعت ??:?? فرو ريخت. عده اي از مردم و آتش نشانها زير آوار هستند، ?? نفر به بيمارستان منتقل شدندو از سرنوشت ?? آتش نشان خبري در دست نيست.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند