اول خبر | خبر امروز

Gambia’s vice president steps down amid growing political crisis

زمان دریافت خبر :
The Gambia’s vice president has stepped down amid a political crisis in the West African country.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2404

دیگران چه می خوانند