اول خبر | خبر امروز

تحرک و هيجان در طبقه چندم؟

زمان دریافت خبر :
نمايش «ويولن تايتانيک» فرصتي براي بازانديشي يا حتي تجربه چند چيز، مهاجرت، طبقات اجتماعي و حتي رسانه. نمايش پيترو فلوريديا جامعه‌اي تعاملي مي‌سازد که مي‌خواهد اختلافات را درهم‌شکند؛ آن هم با نجات دادن يکديگر.

امروز دوشنبه، 5 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 550

دیگران چه می خوانند