اول خبر | خبر امروز

دانشمندان هسته‌اي کشور در مقابل محدوديت‎ها کار بزرگ کردند

زمان دریافت خبر :
وزير ارتباطات گفت: در مقطع کنوني کشور نيازمند اين بود که از نظر علمي اقتدار خود را در منطقه و دنيا نشان بدهد و دانشمندان هسته‌اي کشور در مقابل محدوديت‎ها کار بزرگ کردند.

امروز چهارشنبه، 9 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2386

دیگران چه می خوانند