اول خبر | خبر امروز

شرط فرانسه براي لغو تحريم واردات سلاح به ليبي

زمان دریافت خبر :
فرانسه تاکيد کرد: در صورتي که فرماندهي ارتش ملي ليبي تحت حاکميت مدني عمل کند ممنوعيت واردات سلاح به اين کشور را لغو خواهد کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 220

دیگران چه می خوانند