اول خبر | خبر امروز

مراکش گام اول براي بازگشت به اتحاديه آفريقا را برداشت

زمان دریافت خبر :
پارلمان مراکش به شکل اوليه با اساسنامه اتحاديه آفريقا موافقت کرد که اين اقدام گام نخست براي بازگشت به اين نهاد آفريقايي محسوب مي‌شود.

امروز دوشنبه، 7 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4028

دیگران چه می خوانند