اول خبر | خبر امروز

رشد تقاضا در بازار نفت

زمان دریافت خبر :
آژانس بين المللي انرژي (IEA) در روز پنج شنبه گفت که بازارهاي جهاني نفت، با فزايش تقاضا به آرامي در حال رونق گرفتن است. اين در حالي ست که سرمايه گذاران هنوز منتظرند تا ببينند آيا توليدکنندگان عضو و غير عضو سازمان کشور هاي صادر کنند? نفت (اوپک) به تعهداتي که براي کاهش توليد داده اند، پايبند مي مانند يا خير.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 158

دیگران چه می خوانند