اول خبر | خبر امروز

رؤساي جمهور در حيطه اختيارات خود به مردم وعده بدهند

زمان دریافت خبر :
عضو هيأت رييسه مجلس شوراي اسلامي گفت: اين فرهنگ بايد در کشور نهادينه شود که رؤساي جمهور هم در حيطه اختيارات خود به مردم وعده بدهند، مسؤولان فراموش نکنند که اگر اعتماد اجتماعي سلب شود زيان بسيار بزرگي براي کشور خواهد بود.

امروز جمعه، 2 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2432

دیگران چه می خوانند