اول خبر | خبر امروز

توضيحات مترو درباره انتشار دود در ايستگاه بهشتي

زمان دریافت خبر :
مدير روابط عمومي شرکت بهره برداري مترو تهران توضيحاتي در خصوص انتشار دود در ايستگاه بهشتي مطرح کرد.

امروز سه شنبه، 6 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3286

دیگران چه می خوانند