اول خبر | خبر امروز

بررسي حادثه ساختمان پلاسکو در نشست آتي کميسيون عمران مجلس ضرورت جلوگيري از تکرار حوادث مشابه

زمان دریافت خبر :
عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم مقاوم سازي ساختمان هاي ناايمن گفت: موضوع حادثه ساختمان پلاسکو در نشست آتي کميسيون عمران مجلس بررسي مي شود.

امروز جمعه، 4 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 362

دیگران چه می خوانند