اول خبر | خبر امروز

وضعيت پوشش بيمه‌اي کارگران ساختمان پلاسکو در صورت حادثه احتمالي

زمان دریافت خبر :
بازرس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور گفت: در صورتي که در پي آتش سوزي و ريزش ساختمان پلاسکو، کارگري فاقد پوشش بيمه‌اي باشد، بايد تحت پوشش کامل قرار گيرد.

امروز پنج شنبه، 10 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 1350

دیگران چه می خوانند