اول خبر | خبر امروز

دود عظيمي از محل حادثه بلند شد آغاز عمليات آواربرداري

زمان دریافت خبر :
هم اکنون دود عظيمي هم اکنون از محل حادثه بلند شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند