اول خبر | خبر امروز

انتخابات خانه‌هاي مطبوعات به صورت الکترونيک برگزار مي‌شود

زمان دریافت خبر :
معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي از برگزاري انتخابات خانه هاي مطبوعات سراسر کشور به صورت الکترونيک در اسفند خبر داد.

امروز یکشنبه، 6 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4332

دیگران چه می خوانند