اول خبر | خبر امروز

تشکيل کميته ويژه کميسيون عمران براي بررسي فرو ريختن ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون عمران مجلس از تشکيل کميته ويژه براي بررسي علت آتش سوزي ساختمان پلاسکو در کميسيون متبوعش خبر داد.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 308

دیگران چه می خوانند