اول خبر | خبر امروز

تشکيل کميته ويژه کميسيون عمران براي بررسي فرو ريختن ساختمان پلاسکو

زمان دریافت خبر :
سخنگوي کميسيون عمران مجلس از تشکيل کميته ويژه براي بررسي علت آتش سوزي ساختمان پلاسکو در کميسيون متبوعش خبر داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند