اول خبر | خبر امروز

چند مي‌گيري ويـزا بـدي؟

زمان دریافت خبر :
دريافت ويزاي کشورهاي مختلف وملزوماتش ازجمله تعيين وقت مصاحبه براي بررسي شرايط فرد وصدور احتمالي ويزا در ايران هميشه يکي از مسائل پرمناقشه وهمراه با پيچ و خم‌هاي بسيار بوده است.

امروز پنج شنبه، 7 اردیبهشت 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4264

دیگران چه می خوانند

    اخبار داغ

    برچسب های روز

    پر بیننده ترین برچسب ها

    خبرنگار ما