اول خبر | خبر امروز

تخليه سفارت ترکيه قبل از فرو ريزي ساختمان پلاسکو در تهران

زمان دریافت خبر :
مقام‌هاي سفارتخانه ترکيه از تخليه اين مکان قبل از فروريزي مجتمع تجاري در پايتخت ايران خبر دادند.

امروز شنبه، 5 فروردین 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 304

دیگران چه می خوانند