اول خبر | خبر امروز

قاضي فدرال آمريکا دستور انتشار تصاوير زندان ابوغريب را صادر کرد

زمان دریافت خبر :
يک قاضي فدرال در «منهتن» طي حکمي اعلام کرد که تصاوير مربوط به نوع رفتار پرسنل ارتش با زندانيان زندان ابوغريب و ديگر زندانهاي نظامي در عراق و افغانستان و سوء رفتار با زندانيان بايد منتشر شود.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 155

دیگران چه می خوانند