اول خبر | خبر امروز

هشدار عفو بين الملل درباره اعدام دو بحريني ديگر

زمان دریافت خبر :
سازمان عفو بين الملل هشدار داد که بحرين در آستانه بحران حقوق بشري قرار دارد و بايد احکام اعدام دو فعال بحريني را فوري تغيير دهد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 156

دیگران چه می خوانند